+38166222434 poliklinika@nmedic.rs

REUMATOLOGIJA

Reumatologija je grana medicine koja se bavi sistemskim upalnim reumatskim bolestima. Bolesti koje spadaju u navednu grupu bolesti jesu reumatoidni artritis, seronegativne spondiloartropatije – upalne bolesti kičmenog stuba, sistemske bolesti vezivnog tkiva (sistemski eritemski lupus, Sjogrenov sindrom, miozitisi, sistemski vaskulitisi, sistemska skleroza i sl.).

Dijagnostika navedenih bolesti uključuje uzimanje anamneze, klinički pregled, uobičajene i diferentne laboratorijske pretrage te radiološku obradu (muskuloskeletni ultrazvuk, konvencionalne radiološke snimke, magnetska rezonancija, kompjuterizirana tomografija).

Za navedene bolesti nužna je pravovremena dijagnostika i početak lečenja kako bi se sprečile neželjene posledice i komplikacije kasno dijagnostifikovane bolesti.

ZDRAVSTVENA USLUGA KAKVU ZASLUŽUJETE

Zakazivanje pregleda svakog radnog dana u periodu od 10 – 20h.

+381 66 222 434

poliklinika@nmedic.rs

9 brigade 18, 19350 Knjaževac